Every April, the Kerouac Vigo Festival crosses the Atlantic, and takes place in New York.

We aim to bring to big apple the art and poetry that takes place in our city, as well as establishing a bridge between institutions and artists of both cities, working to establish fruitful communication, mutual promotion and continued collaboration that influences, makes it richer and Encourage artists, poets and cultural proposals that are made on both sides of the pool.
But above all, this action is a way of treating the same level, equal to the same, to a city like New York.
Vigo and New York, in the same parallel and now also in the same verse

 

----------------------------------------------------------------

 

Cada abril, o Festival Kerouac Vigo cruza o Atlántico, e ten lugar en New York.

 

Pretendemos levar a Gran Manzá a arte e poesía que se produce na nosa cidade, ademáis de establecer unha ponte entre institucións e artistas de ambas cidades, traballando para establecer unha comunicación fructífera, unha promoción mutua e unha colaboración continuada que influencie, faga máis rico e potencie aos artistas, poetas e propostas culturais que se facen a ambos lados do charco.

Pero sobre todo, esta acción é unha forma de tratar o mesmo nivel, de igual a igual, a unha cidade como New York.

Vigo e New York, no mesmo paralelo e agora tamén no mesmo verso.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Culture Lovers S.C.